Lappeenrannan Harrastusavustukset 2022
Julkaistu: 04.05.2022 17.27

Lappeenrannan Harrastusavustukset 2022

Harrastusavustus kaudelle 2022-23


Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus on muuttunut.

Kaupunki kehittää ja yhdenmukaistaa harrastustoiminnan tukimallia yhdessä seurojen kanssa. Tuen myöntämisen toteutus on siirtynyt Lappeenrannassa toimiville seuroille.

Kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteenperusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Harrastuksen järjestäjä (SaiPa ry) vastaa hakuprosessista sekä siihen liittyvistä tietosuoja-asioista sekä voi tarvittaessa tarkistaa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta.
SaiPa ry on mukana sopimusseurana ja yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa tarjoamassa taloudellista tukea omille harrastajilleen.

Seurat jakavat avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi ( Tuki myönnetään ajalle 1.5 2022- 30.4 2023) Tukisumman suuruuteen vaikuttaa hakijan ikäluokan kausimaksun suuruus, sekä tukea hakeneiden kokonaismäärä.
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Tuen haku on voimassa 4.5 - 20.5 2022 . Myönnetyt tuet ilmoitetaan hakijoille viimeistään vko.22 aikana. Myönnetyt tuet ovat voimassa takautuvasti toukokuun alusta.

Haku suoritetaan lomakkeella, jonka löydät Lappeenrannan sivuilta tai seuran materiaalipankista:

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksent...

https://www.saipary.fi/materiaalipankki

Toimita hakulomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen: vesa.torikka@saipa.fi


Lisätietoja:

SaiPa ry:

Toiminnanjohtaja Vesa Torikka +358451531115 vesa.torikka@saipa.fi