Seuratoiminnan kehittäminen
4.5.2019 15:51 Uutiset / Pääsivusto

SaiPa ry mukaan kehitysprojekteihin.

SaiPa ry on lähtenyt mukaan kahteen erilliseen seurakehitysprojektiin. Projektit toteutetaan vuosien 2019-20 aikana. Tavoitteena on rakentaa seuralle pysyviä toimintamalleja, jotka takaavat laadukkaan toiminnan kaikilla osa-alueilla pitkälle tulevaisuuteen. Strategioiden luominen ja niiden jalkauttaminen seuran jokapäiväiseen toimintaan on lähtökohtana kehitystoiminnalle.

Projektin toteutukseen osallistuvat kaikki seuran palkatut työntekijät, hallituksen jäsenet, sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti myös otovalmentajat ja toimihenkilöt, unohtamatta sidosryhmien edustajia. Seuran kehitystyö ja toimintamallien luominen on kaikkien seurassa mukanaolevien toimijoiden ja harrastajien yhteinen asia ja siihen tarvitaan positiivisen asennoitumisen lisäksi eri osapuolien hyvää yhteistyötä.

Etusivu TÄHTISEURA

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhdessä hallinnoima urheiluseurojen laatuohjelma, joka korvaa entisen sinettiseuratoiminnan. Jääkiekkoliitton edustajat sparraavat kehitystyötä seuran omien toiveiden ja aikataulujen mukaan. Toiminta tähtää auditointiin,jonka perusteella seura voi hakea tähtiseurastatusta ja merkin käyttöoikeutta. Merkki on tunnus olympiakomitean asettamien laadullisten kriteerien täyttämisestä.

Lisätietoja tähtiseuraohjelmasta:https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

SYKÄYS

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima ja toteuttama EU projekti, joka tähtää seuratoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Etelä-Karjalan alueelta on valittu mukaan kymmenen seuraa, joista yhtenä SaiPa ry. Hanketta tullaan viemään eteenpäin samanaikaisesti Tähtiseurahankkeen kanssa, koska projektien päällekkäisyyksiä voidaan hyödyntää ja ne täydentävät toisiaan.

Lisätietoja sykäysprojektista:https://www.eklu.fi/seuratoiminta/sykays-hanke/tietoa-sykayksesta/


SEURAKYSELY

Seuran nykytilan lähtökartoitukseen tehdään seurakysely, joka on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille ja toiminnassa mukanaoleville yli 15 vuotiaille henkilöille (nuorempien huoltajille). Ohjeet ja linkki kyselyyn tulevat kaikille joukkueiden ja ryhmien tiedoituskanavien kautta. Toivotaan mahdollisisimman runsasta osallistumista niin saadaan hommat hyvin liikkeelle !


Vastuu-ja yhteyshenkilö kummassakin projektissa SaiPa ry:n osalta toiminnanjohtaja Vesa Torikka


Kuvahaun tulos haulle sykäys hanke   
Lisää uutisia
SaiPa ry
Kategoriat