LPR kaupungin vähävaraisten perheiden lasten harrastustuki
SaiPa ryJulkaistu: 14.05.2024 11.23

LPR kaupungin vähävaraisten perheiden lasten harrastustuki

Lappeenrannan kaupunki on myöntänyt SaiPa ry:lle 2000 euroa tukirahaa jaettavaksi vähävaraisten perheiden lasten harrastukiin. Tukea jaetaan hakemuksella ja se myönnetään tapauskohtaisesti.

Hakuaika päättyy 13.6.2024. Tuensaajille ilmoitetaan sähköpostitse henkilökohtaisesti 19.6.2024 mennessä.

Lappeenrannan kaupunki jakaa vuoden 2024 vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksen tukemiseksi tarkoitettua avustusta ensimmäisessä osassa 30 000 euroa. Elokuussa jaettavaksi tulee 20 000 euroa.

Seurat jakavat avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:
1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias.
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa.
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella.
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi.
6. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Tukien myöntämisessä huomioidaan menneen ja tulevan kauden Jääkiekkoliitolta saadut tuet.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti seuran toimesta. Seuran hallitus päättää tuensaajat. Päätöksen jälkeen tiedot poistetaan asianmukaisesti.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään tukihakemukset@saipary.fi