TRR Ltd

Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Ahtiainen Markus
Hyttinen Jussi
Kanerva Mika
Martikainen Erkki
Fröjdlund Mikko
Haapasalo Pekka
Hannonen Riku
Helvasto Matti
Honkanen Janne
Hyrkkänen Pasi
Ikonen Pasi
Jauhiainen Jussi
Karhu Miikka
Kosonen Marko
Laakso Toni
Laari Sampo
Mäkinen Ville
Nuppola Aki
Nuuttila Olli
Pallonen Jarppa
Piitulainen Sammy
Pursiainen Jari-Matti
Siitari Oskarsson
Sopanen Pekka
Tarjavuori Petri
Vaittinen Mikko
3
Surakka Timo
8
Kähkönen Matti
12
Putkonen Olli
15
Valle Jysse
22
Kuusisto Mika
33
Sällinen Janne
78
Hyrkkänen Jorma
89
Talka Antti
90
Mehto Simo
91
Huhtala Late

Maalivahti

Sampo Toni
2
Koskela Markus
30
Hämäläinen Velppa

Toimihenkilöt