25
SYY
16.30
SaiPa Naiset, Naisten Mestis karsinta

SaiPa - HIFK  

LPR UK2