16
SYY
16.30
SaiPa U18 SM, U18 SM alempi alkusarja

SaiPa - Hermes  4 - 6

Lappeenranta